top of page
Untitled design (13).png

חיות הטוטם 

הידע העתיק על חיות העצמה האישיות המוכרות גם כחיות הטוטם האישי נמסר לנו על ידי ילידי אמריקה שחיו קרוב לאדמה וכחלק מהטבע. הם הכירו במתנה שכל יצור חי נושא עמו עבור כולנו וקידשו אותה.

על פי תפיסת עולמם המיוחדת כל אדם נולד עם תשע חיות רוח

הבאות ללמדו דרכי התנהגות ודפוסי פעולה אנרגטיים.

לכל חיה נתיב משלה, כוח חיים ייחודי, שיעורים, אסטרטגיה ורפואה.

בזכות Grandmother Twylah Hurd Nitsch אחת ממורות שמורת הסנקה הידע הועבר למערב. היא הבינה כי חכמת אבותיה עלול להיעלם יחד עם עולם הטבע הפראי והחלה להנגישו לטובת הכלל.  בני השבטים חיו כחלק מהטבע וחוו מפגשי עצמה בלתי אמצעיים עם החיות. הם יצאו למסעות חניכה רוחניים בהם פגשו במוריהם שהופיעו בדמות החיות.

לנו, האדם המערבי מספר מצומצם של בעלי חיים אותם אנו פוגשים על בסיס יומיומי,

לכן אנו זקוקים לתיווך על מנת ליצור את הקשר הראשוני עם חיות הרפואה שלנו. 

chris-greenhow-3FjIywswHSk-unsplash.jpg

לכל אדם מפה ייחודית של אנרגיות. כאשר בכל אחד מתחומי החיים ממוקדמת חיה שונה.

ידיעת מפת חיות הטוטם נותנת הזדמנות ללמידה, התבוננות ופרספקטיבה חדשה על עצמך. 

הגילוי הזה מאפשר הבנה עמוקה של המקצבים הטבעיים, מאפשר קבלה עצמית. 

כאשר רואים ומבינים את הלקחים השונים שיש ללמוד בחיים באמצעות חיות הטוטם,

קל יותר להבין מה נדרש לצמיחה ולהתפתחות ולהגשמה. 

כבר מראשית חיינו אנו מנסים לפעול "בדרך הנכונה" על ידי חיקוי סביבתנו הקרובה.

לומדים להתנהל כמו אימא, ליצור קשרים כמו אבא. 

אבל ממש כמו שהצמחים, צריכים תנאים ספציפית (כמות שמש, מים, אדמה)

על מנת שיוכל לגדול באופן שופע ומלא. כך כל אחד מאתנו זקוק

למקצב תנועה, מהירות תגובה, מערך חברתי שונה.

אם הדבר לא יתאפשר ההתפתחות שלנו תתרחש בקושי ובמאמץ

והרבה פעמים נחיה בהכחשה לתנועה הטבעית לנו ובביקורת עצמית

על הדרך "השגויה"  בה אנו פועלים.

בשונה ממפה אסטרולוגית אשר משפיעה על האדם בין אם הוא מודע לה ובין שלא.

החיבור אל חיות הטוטם הוא חיבור שיש להפעילו.

ראשית על התלמיד למצוא בתוכו רצון האמתי לגלותן והסכמה לעבור עמן דרך.

אם המפה נשארת פיסת נייר עליה רשומים שמות חיות- טרנספורמציה לא תתרחש.

המפה תהיה כלי להעצמת האגו הנמוך.

על מנת לקבל את עוצמת החיות האישיות יש להתמסר ללמידה אישית אוטודידקטית.

על ההולך בדרך לחפש ולקרוא כל מידע על כל אחת מהחיות שקיבל.

על ההולך בדרך להתחבר ולבקש מכל אחת מהחיות שיתנו לו מהבנותיהן ומסגולותיהן.

לזמן אותן אל חלומותיו ולהתחיל להקשיב אל שפת הסימנים שתלך ותתגלה

לזה המבקש לשמעה ולראותה. 

עליך לקבל על עצמך את החיות. להסכים להיות זה הפוסע מעבר לעולם הנראה לעין. 

גילוי חיות העצמה האישיות פותח שער מקודש בין העולמות. 

זהו חיבור שיגדל ככל שתלמד, תחלום ותזמן את בעלי החיים להיות חלק מחייך.

המסע הוא מסע חיים. אישי אוטודידקטי.

מסע בו תהפוך למורה של עצמך.

עם הזמן תפגוש בעומקי הריפוי שהחיות מציעות.

אני מזמינה אותך להתחבר לקסם הזה.  עבורי החיבור הזה היה משנה חיים.

אפשר ליצור עמי קשר מכל מקום בעולם לתיאום מפגש אישי ולהתחיל כבר עכשיו

במסע המקודש שלכם. 

bottom of page