top of page
Green Modern Gradient with Illustration Corporate Email Header.png

קונסטלציה משפחתית

הקונסטלציה המשפחתית מסייעת לחקור את ההעברה הבינדורית והטראומות הבינדוריות - לזהות להשתחרר מסבכים שעברו אלינו בירושה מהשושלת המשפחתית שלנו. במהלך התהליך מתאפשת הבנה חדשה, ואחריה הרפיה עמוקה שמאפשרת לאהבה לשוב ולזרום בין בני המערכת המשפחתית.

השיטה פותחה לראשונה על ידי המטפל הגרמני, ברט הלינגר.

בגישה טיפולית זו הפרט אינו נתפס כישות נפרדת אלא כחלק מכלל גדול יותר = מערכת משפחתית.

התנהגותו האישית, רגשותיו ועמדותיו מובנים בתוך היקשר של קבוצה גדולה ממנו.

לכל מערכת משפחתית חוקים לא מדוברים ובמרבית המקרים גם לא מודעים המנחים כל אחד מהפרטים בה. סבל מתעורר בדרך כלל כאשר אחד או יותר מחברי המערכת מפרים באופן לא מודע את החוקים הארכאיים הללו. הם עושים זאת בלי לדעת, לא מתוך מרדנות כפי שניתן היה לצפות, אלא מתוך אהבה עיוורת'.

אנו מביאים את הדינמיקה המשפחתית הנסתרת הזו לאור בעזרתם של ייצוגים מייצגים את המערכת המשפחתית של הלקוח. הייצוגים ממוקמים בחדר על פי תחושת הלקוח באותו רגע. באופן זה אנו יוצרים מודל של משפחתו המקורית (או הנוכחית) וההיררכיה השוררת בה. ישנו שדה אנרגיה שמנחה את תנועות הייצוגים ומאפשר להם גישה לכל המידע החיוני של השדה המערכתי.

קונסטלציות מתבצעות או בטיפול פרטני בעזרת בדים/ כריות/ סמלים אחרים שמייצגים את בני המשפחה או עם קבוצת אנשים, שם חברי הקבוצה ממלאים את תפקידי הנציגים. 

במהלך הסשן מתגלות דינמיקות משפחתיות הרסניות וסבכים טראומטיים ויחד איתם מתגלה גם הריפוי.

תנועות ריפוי נתמכות בהתערבויות של המטפל, המביא בני משפחה חסרים או מודרים, מציע התנהגויות חדשות ומודעות יותר, ומוצא משפטים מרפאים לבני המשפחה לומר זה לזה. ממקם בסדר הנכון את בני המשפחה. לבסוף ניתן למצוא איזון חדש, טבעי יותר ומרפא לכל המערכת, שם האהבה בין חבריה יכולה לזרום שוב באופן חדש ומודע יותר.

 

אפקט הריפוי מיידי ופועל לא רק עלינו, אלא על כל מי שקרוב אלינו אחורה וקדימה בדורות. 

אצלנו במרכז ניתן לקבוע מפגש קונסטלציה אישי או קבוצתי בתיאום מראש 

או להצטרף למעגל הקונסטלציה - חוג שבועי בימי ראשון 10:00-12:00

פעימה קבועה חיה ודינמית שבה נתנסה בתרגילים מעוררי מחשבה ובקונסטלציות קבוצתיות.

 

                          

חוג קונסטלציה משפחתית (2)_edited.jpg
bottom of page