top of page
מדיניות רישום וביטולים

תודה על התעניינותך בסדנאות ובקורסים של ג'אג'ויה. על מנת לאפשר תהליכי עומק אינטימיים כל קבוצה מצומצמת במספר המשתתפים. 
 
אנא שימ-י לב :
א. ההרשמה לסדנאות ולקורסים כרוכה בתשלום מראש – על מנת להבטיח את מקומך ולהכין לך את החומרים הדרושים. את התשלום ניתן להעביר באפליקציית התשלום ביט / פייבוקס או באשראי.
ב. במקרה של ביטול הסדנה מצידנו, התשלום יוחזר במלואו תוך10 ימי עסקים.
ג. במידה שתהיה מעונינ-ת לבטל את השתתפותך בקורס, לאחר שנרשמת ושלמת מראש, יש להודיע על כך בשליחת הודעה או שיחת טלפון למספר 052-5369966.
ד. במקרה של ביטול סדנה עומדות לפניך האפשרויות הבאות -
1. להגיע לקורס המתקיים בתאריך אחר בתיאום מראש ועל בסיס מקום פנוי.
2. לקבל החזר כספי (תוך 10 ימי עסקים) בתנאים הבאים :
    
ביטול השתתפותך בקורס עד 10 ימים לפני מועד הקורס – החזר דמי הקורס בניכוי דמי רישום בסך 5%
מעלות הקורס
ביטול השתתפותך בקורס בין 10 ימים עד לאחר המפגש הראשון - החזר בשווי 70% ממחיר הקורס.
ביטול השתתפותך בקורס מהמפגש השני והלאה - תחוייב-י במלוא עלות הקורס.
 

 

bottom of page