top of page

הלוויתן

לקרוא בקול, הנני הנני. להסכים להיפרד מהשמש המנחמת המחממת ולהיכנס למערה. לבד. להתמסר לחושך, לנוע בלא נודע. באמונה. להסכים להתפשט מהמוכר, להסכים לא לדעת ולהשתרע על הסלע הקר , לנשוף החוצה. להמתין לתשובתי. לנקות את הקשב מקולות שמרעישים בתוכי. לנשוף ולהתבונן בהם. שומעת. מקשיבה ממתינה לתשובתי. וזמן שלא ניתן למדוד נע ועלי ללטף את הפחד ולחבק את הספק. נושמת ונושפת מקשיבה וממתינה עד שתגיע ממעמקים מנדודי הלוויתן בת קול. שרה לי שירתה. בהמהומיה תשובה של שקט, ונחמה וליבי מתמלא במתיקות צליל קולה.

מתעגלת, מתערסלת ומלאת שמחה.

ובאות תשובות של בינה משיח שבתוכי נברא.


"הלוויתן" ציור שלי - אקריליק ודיו על דיקט.

Comments


bottom of page