top of page

לתת אמון באינטואיציה

האינטואיציה היא המצפן אתו הגענו לעולם אבל לצערי רובנו לומדים לוותר עליה לטובת ההורים ומאוחר יותר המורים, הבוסים והשותפים שלנו. אנחנו לומדים להקשיב למבוגרים וכבר בשנים הראשונות קולה של האינטואיציה מאבד מעצמתו עד שנשכח לעתים כליל. אנחנו מחפשים את התשובות בספרים, בשיטות ואצל אנשים אחרים או אצל המאהב שלנו ובכל אותו זמן כל מה שאנחנו צריכים לדעת כבר נמצא בפנים. האישה הפראית לוחשת תשובות לאוזן שלך, ואם רק נסמוך עליה, היא תוביל אותנו בחיים. בספר רוקדות עם זאבים הסופרת ממחישה לנו את התהליך של חידוד ההקשבה לאינטואיציה בסיפור על ואסאליסה, נערה צעירה וקלת דעת המופרדת מהידע הפנימי שלה בגיל צעיר. היא עוברת תהליך קשה וכואב של חניכה לפני שהיא מגיעה לאור ההבנה. וזה בדיוק מה שגם אנחנו צריכים לעשות כדי להתחבר מחדש לאינטואיציה שלנו - להסכים ללכת למסע להסכים ללכת אל הלא נודע ולהסכים לפגוש שם את מה שמסתתר שם. תמיד ברגעי הקושי נוכל לשמוע את קול החכמה הפנימית. לכל אחד המסע שונה אבל כולנו צריכים ללכת אל היער החשוך באומץ ולמצוא בו את האש. זה יכול להיות טיול לבד בעולם שמאוד מפחיד אותך, פרוייקט שמאיים עליך או יציאה לעצמאות. הדרך היא תמיד לעבור דרך הפחד המכווץ לנשום ולתת לידע שלך מקום. לתת לו להוביל אותך.#שמאנזים # ציור אינטואיטיבי #אינטואיציה

bottom of page