top of page

מדיניות רישום וביטולים

תודה על התעניינותך בסדנאות ובקורסים של ג'אג'ויה. על מנת לאפשר תהליכי עומק אינטימיים כל קבוצה מצומצמת במספר המשתתפים. 
 
אנא שימ-י לב :
א. ההרשמה לסדנאות ולקורסים כרוכה בתשלום מראש – על מנת להבטיח את מקומך ולהכין לך את החומרים הדרושים. את התשלום ניתן להעביר באפליקציית התשלום דרך הלינק המצורף או בביט / פייבוקס/ אשראי.
ב. במקרה של ביטול הקורס/ סדנה מצידנו, התשלום יוחזר במלואו תוך 10 ימי עסקים.
ג. במידה שתהיה מעונינ-ת לבטל את השתתפותך בקורס, לאחר שנרשמת ושלמת מראש, יש להודיע על כך בשליחת הודעה או שיחת טלפון למספר 052-5369966.
ד. במקרה של ביטול קורס עומדות לפניך האפשרויות הבאות:
1. להגיע לקורס המתקיים במועד אחר בתיאום מראש ועל בסיס מקום פנוי.
2. לקבל החזר כספי (תוך 10 ימי עסקים) בתנאים הבאים :
    ביטול השתתפותך בקורס עד 10 ימים לפני מועד הקורס – החזר דמי הקורס בניכוי דמי רישום בסך 5%
    מעלות הקורס.
    ביטול השתתפותך בקורס בין 10 ימים עד לאחר המפגש הראשון - החזר בשווי 70% ממחיר הקורס.
    ביטול השתתפותך בקורס מהמפגש השני והלאה - תחוייב-י במלוא עלות הקורס.

ה. במידה שתהיה מעונינ-ת לבטל את השתתפותך בסדנה, לאחר שנרשמת ושלמת מראש, יש להודיע על כך בשליחת הודעה או שיחת טלפון למספר 052-5369966.

ו. החזר כספי מלא ינתן לביטול עד 48 שעות ממועד הסדנה . 

ז. ביטול השתתפות בסדנה ב- 48 השעות ממועדה החזר בניכוי דמי רישום בסך 150 ש"ח למשתתף.

ח. הקורסים והסדנאות אינן טיפוליות כי אם חוויתיות ובאחריות המשתתף. 
 

bottom of page