top of page
moon.png

מי אני

מנחת קבוצות בוגרת סמינר הקיבוצים משנת 2009,

מנחה ומטפלת קונסטלציה משפחתית מטעם בית הספר הישראלי לקונסטלציה, מטפלת פרחי באך, הילינג, ריפוי שמאני מאסכולת ה-core shamanism

ואמנית בוגרת תלמה ילין ומכללת ויטל לעיצוב.

 

מנחה סדנאות תהליכיות של התפתחות אישית המשלבות בין שלוש עולמות - יצירה אינטואיטיבית, קונסטלציה משפחתית ותהליכי ריפוי מהעולמות השמאניים בארץ ובחו"ל.   

מורת דרך אל העולם הסמלים והדימויים הפנימיים ותלמידה סקרנית של החיים.

אני מלווה אנשים לחיבור עם כוחות היצירה המרפאים שבתוכנו מלמדת את הדרך ליצירה המובילה לשחרור והגברת אנרגיית החיים המחזקת את הגשר בינינו לבין השושלת המשפחתית שלנו.

עינת כץ קפלן
leaf.png

כאישה, כאימא, כבת, כבת זוג וכאומנית עולמות הדמיון, עולמות הרגש ומערכות היחסים בינינו לבין הדמויות שחיות בתוכנו וסביבנו סקרנו ומשכו אותי מאז ומעולם. מסע חיי הוביל אותי לגילוי דרכים לריפוי והקלה על כאבים רגשיים ופיסיים על ידי הצצה והתרה של ההטבעות דפוסים מגבילים, שהחלו בטראומות שונות או הועברו בירושה מהשושלת המשפחתית. מתוך התקרבות עדינה ויצירת קשר ושיח בלתי מילולי בינינו לבין חלקים מהם מורכב סיפור החיים שלנו. דמויות פנימיות, האבות והאימהות מהשושלת, חלקי האני, זכרונות וחלומות . 

בכוחה של אנרגיית היצירה הספונטנית, הנקייה מהישג, שיפוט, וביקורת לפתוח דלת לתנועה ולשינוי, היצירה מאפשרת לנו לגעת באופן שעוקף את שליטת ההגיון והשכל בכאב וליצור מתוכו צורה וסיפור חדש. בעזרתה נקרב אלינו רכות, שמחה וכוחות חיים. העבודה הקבוצתית מאפשרת תמיכה, הדהוד וההחזקה רגשית של הקבוצה ככוח מצמיח ומטפח. העבודה הקונסטלטיבית מאפשרת תהליכי ריפוי שהם מעבר לזמן ולמקום. 

 

אשמח ללוות גם אותך להתקרב לחלומות שלך. עינת

bottom of page