top of page

טיפולים וייעוצים

ציור מהבטן

3

סשן השבת רסיסי נשמה

סשן אישי בו נצא אל מקום הרפואה שבעולמות הפנימיים ונשיב למקומם רסיסי נשמה שהתנתקו מהגוף האנרגטי במהלך חיינו . מפגש האורך שעתיים הכולל שיחה

2

מפגש גילוי הטוטם האישי

גילוי תשע החיות האישיות פותח בפנינו דרך חדשה להתבונן על חיינו וללכת בתוכם.. המפה מאפשרת פרספקטיבה חדשה על תחומים שונים בחיינו. זהו כלי שעוזר לנו להבין את עצמנו יותר, לקבל את עצמנו ולהתקרב לעצמנו באהבה המפגש אורך שעתים

1

מפגש קונסטלציה אישי

 תהליך קונסטלציה מאפשר התבוננות חדשה בתופעות, בחלקי עצמי או חלקי המערכת ולהביא תנועה של שינוי בנושאים המעיבים על חיינו

בקליניקה בעבודה פרטנית או  קבוצתית עם . נציגים. אורך המפגש נע בין שעתיים לשלוש

bottom of page